str. Shipka 6, Hissar
+359 33 792 792
hellohissar@abv.bg
Book Now
Archives
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политиката на АПАРТ ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР“ има за цел да осигури спазването на разпоредбите на Регламента. АПАРТ ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни. АПАРТ ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР обработва лични данни на физически лица само в следните случаи: обработването е необходимо за спазване на законово задължение на АПАРТ ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР обработването е необходимо за изпълнение на договор (в т.ч. поръчка) с АПАРТ ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР, по който физическо лице е страна, или за предприемане на стъпки по искане от физическо лице преди сключване на договор, когато е нужна неговата идентификация; физическо лице е дало своето недвусмислено съгласие за разбираема и прозрачно дефинирана цел от страна на АПАРТ ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР, за която е нужно обработване на неговите лични данни; обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизнено важни интереси на физическото лице, чиито лични данни се обработват или на друго физическо лице; обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на АПАРТ ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР или на трета страна, съгласно разпоредбите на Регламента; другите случаи, предвидени в Регламента. АПАРТ ХОТЕЛ „ХЕЛОУ ХИСАР не събира и не обработва лични […]

Comments: 0